Tag: Wat is nem

NEM – Nieuwe Economische Movement

Een eerlijkere verdeling van geld.